Dryneedling

DRYNEEDLING

Dry needling is een snelle en effectieve behandelmethode bij pijnklachten in het houdings- en bewegingsapparaat. Met dry needling worden spierverhardingen (zogenaamde ‘myofasciale triggerpoints’ of ‘spierknopen’) ontspannen via het gericht prikken met een dunne naald in de spier.

Bij dry needling worden door middel van een speciale techniek de aangedane spieren behandeld. Met een lange, zeer dunne naald wordt in de triggerpoint geprikt. Hierdoor ontstaat een reflex, een korte aanspanning, gevolgd door een directe en langdurige ontspanning van de spier. Bij dry needling wordt een droge (dry) naald gebruikt. Dit in tegenstelling tot ‘wet needling’ (het injecteren van een medicament met behulp van een naald). Er wordt bij dry needling dus geen vloeistof in de spier gespoten.

Dryneedling blijkt een waardevolle aanvulling te zijn bij het behandelen van paarden.